Betingelser


§ 01

Prisene for Bud, Bud VIP og Super VIP er basert på totalvekt og antall km. pr. leveringspunkt.
Er det usikkerhet om vekt, bemerk dette ved bestilling eller direkte til sjåfør ved opphenting.
Kontroll av vekt vil forekomme og rettet til riktig vektklasse.
BUD:  Opphenting fra kl 08:00- 12:00 med levering inntil kl 16:00 Mandag- fredag
BUD VIP:  Opphenting fra kl 12:00- 15:00 med levering inntil kl 16:00 Oppdrag til avtalt tid, mandag- fredag fra kl 08:00- 16:00
SUPER VIP:   Omgående opphenting med levering. Oppdrag til avtalt tid, mandag- fredag fra kl 15:00- 08:00 Oppdrag lørdag, søndag og offentlige fridager, etter avtale.

§ 02

Alle priser er beregnet innenfor antall km. fra opphenting til leveringsadresse.
>20 km. kr 10,- på antall km. over 20 km. + grunnpris.
>30 km kr 10,- per km. fra første km. + grunnpris
>40 km kr 15,- per km. fra første km. + grunnpris
>100 km kr 20,- per km. fra første km. + grunnpris
>200 km kr 30,- per km. fra første km. + grunnpris

§ 03

Alle priser er grunnpris ekskl. mva. Pris er ikke endelig før oppdraget er gjennomført og avsluttet.
Gjelder også forespurt pristilbud/ avtalt pris.

§ 04

Bomring/ toll i Oslo by er inklusive i grunnpris. All annet passering bom/ toll bygrense kommer i tillegg.
Bygrense Oslo à kr 30,- og gjelder i begge retninger.

§ 05

EUR palletransport (lengde: 120cm. bredde: 80cm. maks høyde: 180cm.) opptil 350 kg. per pall. Skipspall er lik 1 1/2 EUR pall.
Ved palletransport er det viktig at pall med gods er emballert riktig for videre transport før opphenting. Hvis ikke klargjort, tillegg kr 100,- per pall.
EURO PALL:  Bestilling dagen i forveien før kl 16:00 Opphenting med levering neste dag fra kl 08:00- 16:00 Mandag- fredag
EURO PALL VIP:  Opphenting samme dag inntil kl 12:00 med levering frem til kl 16:00 Oppdrag til avtalt tid, fra kl 08:00- 16:00 Mandag- fredag
EURO PALL SUPER VIP:  Omgående opphenting med levering. Fra kl. 08:00- 15:00 Oppdrag lørdag, søndag og offentlige fridager. Etter avtale.

§ 06

Ventetid à kr 50,- per 5 min. gjelder hvis opphenting ikke er klargjort til avtalt tid, forsinkelser forårsaket av avsender eller mottaker.

§ 07

Er budet forsinket og ikke informert avsender eller mottaker om forsinkelsen, gjelder et avslag på kr 50,- per 10 min. etter utgått leveringstidspunkt.
Dette gjelder for levering/ oppdrag til avtalt tid, samme dag.
Øvrig forsinkelser som ikke er innmeldt, fratrekk oppdragsverdi.

§ 08

Loss/ less à kr 50,- per 5 min. gjelder hvis gods/ kolli er av mange enheter og selve opphenting/ levering overstiger 5 min.
Gjelder også ved faste oppdrag med avtalt pris.

§ 09

Bomtur, beregnes hvis ikke kunde ringer inn og avbestiller oppdraget senest 1 time før opphentingstid eller hvis bestiller oppgir feil adresse for opphenting/ levering.
Pris for bomtur er tilsvarende bestilt oppdragsverdi.

§ 10

Alle kunder vil få tilgang til online bestilling med brukernavn og passord. Online bestilling minimaliserer misforståelser og gjør det mulig å opprettholde god kvalitet og service.
Telefon/ e-mail bestilling, belastes med kr 50,- pr. oppdrag. Mal for bestillingsskjema

§ 11

Oppdrag lørdag, søndag og offentlige fridager utføres etter avtale.

§ 12

Faste firmakunder blir fakturerer med 14 dager forfall. Øvrig kunder, 5 dager forfall.

§ 13

Hvis det er uenighet om faktura. Skal dette meldes ifra til Clermont AS før utgått forfallsdato. Annet reklamasjon skal meldes skriftlig ifra innen første eller andre periode. Hver periode er 1-15 dag i måneden og fra 16 til måned slutt. Hver reklamasjon skal ha foregått innenfor hvert enkelte periode det gjelder. Da før avregning av gjeldende periode. Etter avregning av gjeldende periode frafaller all reklamasjonsrett.

§ 14

Ved utestående faktura etter forfall, stoppes mulighet for nye bestillinger hvis ikke annet er avtalt.

§ 15

Privatkunder betaler over Vipps. 100 % forskudd av grunnpris etter mottatt ordrebekreftelse pr. telefon og mail.
Ved betaling, skriv oppdragsnummeret i melding. (Eksempel: 10483)

§ 16

Fortløpende justering av betingelser. Alle tillegg og endringer i betingelser vil bli opplyst på mail til alle kunder.

§ 17

Årlig prisjustering. Neste 01.01.2024

Lukk betingelser

Copyright © 2024 Clermont AS | Org.nr 922 386 994

X
Innlogging til mine sider

Ikke registrert kunde?
Brukernavn: ny Passord: logg inn